• heartbreak
 • crispybones
 • watdafak
 • littledarling
 • areyoumine
 • elderflower
 • riseme
 • houseofpain
 • panimruk
 • notforgetme
 • pastelina
 • anotherwaytodie
 • marud
 • cynicism
 • mrsmean
 • ladydreamer
 • soleil
 • absolem
 • jointskurwysyn
 • MrsDarkness
 • wiksz
 • outline
 • kryczka
 • shameonyoubitch
 • nirvana27666
 • peper
 • niewaedzi
 • mrrru
 • lecgo
 • krainakredek
 • infinitearms
 • pomsa
 • colorfulvillain
 • Americanlover
 • 21gramow
 • marghot
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Reposted frombluuu bluuu


Unicreep
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon
3980 94e5 390
Reposted fromlovelylovelyu lovelylovelyu viakatieeee katieeee
5801 df48 390
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viahalfinlove halfinlove
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viamendacious mendacious
0685 c273 390
Reposted fromsavatage savatage viazdzir zdzir
3397 8081 390
Reposted fromwwannie wwannie viacoeurina coeurina
4487 5148 390
Reposted from777727772 777727772 viamefir mefir
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viamefir mefir
4549 5174 390
Reposted frompiehus piehus
Reposted fromfalconwing falconwing viaorelh orelh
3715 b82c 390
takie życiowe.
Reposted frompiehus piehus viadobby dobby
Kopernik nie miał racji.
Wszechświat 
obraca się wokół ciebie.
— Krystyna Gucewicz
Reposted fromperseweracje perseweracje viaxannabelle xannabelle
4358 211b 390
[jointskurwysyn] [na poziomie]
Reposted bymadadream madadream
nie miałem nic jak otwierałem pierwsze drzwi mówili jeśli wejdziesz nara a co niby miało mnie tu trzymać weź spierdalaj co miałem stare naje, brudne spodnie parę groszy, tonę wspomnień i nadzieję że już zaraz to pierdolnie i co?
nie napiszę zanim nie spierdolę już się na dno
żadne kurwa wielkie sny i codziennie uczę się że nie ma uczuć i powtarzasz to codziennie kiedy krew ścierasz z butów
bloki jarają się brudem tak jak kazał im laik wolą spirol i ściechę zamiast witamin wolą melanż taki że się rano budzisz na rogu
tutaj każdy chciał dotknąć piękne sny chociaż raz chlać tańczyć nad Odrą się nie martwić o jutro i czy starczy na rozruch
w deszcz to nasze sny  to nie tylko rap to wersy które kuma każdy kto był blisko dna

— Bonson - Coś więcej
Reposted bymadadreamdancingwithaghostlonelyjulia
Dziennik pokładowy nr 11: czas: 00:40: Zakochałem się.
Reposted fromMakeMePurr MakeMePurr
9441 f9ca 390
Reposted fromnocnatesciowa nocnatesciowa viadormeur dormeur
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl